Monica Tatoiu?!


monica tatoiu le stie pe toate

Monica Tatoiu a dat iama in comandamentul de urgenta pentru inundatii!

De fapt, e doar una care seamana cu ea, dar eu initial am crezut ca e ea!

Pentru ca e omniprezenta!

Omnipotenta!

Ubicuitara!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s