Harta fricii în BucureștiAceastă cercetare a fost propusă pe baza unui chestionar în care respondenții erau rugați să atribuie fiecărui cartier o valoare corespunzătoare siguranței, astfel:

1. foarte sigur

2. sigur

3. siguranță medie

4. nesigur

5. periculos

A rezultat astfel câte o valoare pentru fiecare respondent și fiecare cartier în parte. Datele au fost prelucrate cu ajutorul unui program GIS, pentru fiecare cartier obținându-se o medie a valorilor siguranței (Tabelul 1). Pe baza punctelor de reper pe care aceiași respondenți le-au desemnat pentru propriul cartier, a fost realizată o hartă a fricii în București (fig. 1).

Tabelul 1 – Ierarhia cartierelor în funcție de media indicelui de frică

Nume Medie Frică
Primăverii 1,175
Cotroceni 1,042
Aviaţiei 0,822
Herăstrău 0,780
Băneasa 0,725
Floreasca 0,618
Henri Coandă 0,568
Tineretului 0,456
1 Mai 0,452
Drumul Taberei 0,358
Domenii 0,272
Brâncuşi 0,239
Tudor Vladimirescu 0,148
Titan 0,147
Grozăveşti 0,129
Ion Creangă 0,103
Tei 0,086
Dristor 0,070
Tei Toboc 0,050
Centru 0,000
Vatra Nouă -0,066
Militari -0,102
Văcăreşti -0,141
Crângaşi -0,150
Vitan -0,168
Bucureştii Noi -0,214
Electronicii -0,267
Andronache -0,267
Pajura -0,272
Apărătorii Patriei -0,355
Berceni -0,378
Dudeşti -0,416
Odăi -0,426
Roșu -0,430
Obor -0,445
Griviţa -0,461
Progresul -0,469
Ghencea -0,484
Dămăroaia -0,508
Ostrov -0,528
Baicului -0,648
Străuleşti -0,720
Colentina -0,736
Giuleşti -0,858
Chitila -0,923
Giulești Sârbi -1,010
Sălaj -1,019
Pantelimon -1,033
Rahova -1,331
Ferentari -1,715

În mare există câte trei areale de manifestare atât pentru siguranță cât și pentru periculozitate. Zonele „bune” sunt: Primăverii – Floreasca – Herăstrău – Aviației – Băneasa în partea de nord cu prelungire spre vest în 1 Mai; Cotroceni cu prelungire spre vest mai estompată în Drumul Taberei și Tineretului – Titan în partea central-estică.

Zonele periculoase sunt de asemenea grupate în trei areale: Rahova – Ferentari, de departe cea mai periculoasă zonă percepută, la care se adaugă Ghencea spre nord; Colentina – Baicului – Pantelimon în nord-est și Giulești – Giulești-Sârbi – Străulești în nord-vest. Cartierele Berceni, Vitan sau Militari se găsesc într-o zonă neutră de siguranță.

Pentru a ilustra și mai bine aceste diferențele de siguranță din București, valorile rezultate au fost transformate în altitudini după adăugarea unui indice operațional. Rezultatul a fost o hartă 3D a fricii(Fig. 2; 3 și 4), asemănătoare cu produsele cercetărilor lui Sorin Matei  și ale lui David Ley (vezi sectiunea Teorie – Istoricul cercetărilor).

Diferențele majore de percepție sau, dimpotrivă, consensul, au fost surprinse de harta deviației standard (fig. 8). Cu cât consensul între respondenții a fost mai mare privind aprecierea siguranței unui cartier, cu atât deviația standard este mai mică. Observăm un consens aproape maxim în zona Rahova, ceea ce însemnă că aprecierile negative au caracterizat marea majoritate a respondenților. O deviație mare se înregistrează în cartierele Berceni, Obor, Chitila și în cartierele mai puțin cunoscute.

Comparând harta fricii cu harta infracționalității dată publicității de către Poliția Capitalei în anul 2010 (fig. 5) observăm numeroase inadvertențe. Explicațiile ar fi pe de-o parte percepția negativă a peisajului și locuitorilor și nu neapărat experiența directă a infracționalității și pe de alta influența media. Harta fricii este însă corespondentă în mare parte studiului dat publicității de SNSPA, Departamentul de Sociologie (Fig. 6 și 7).

Fig. 1 – Harta fricii în București

Fig. 2 – Harta 3D a fricii în București

Fig. 3 – Harta 3D a fricii cu denumirea cartierelor

Fig. 4 – Harta 3D a fricii în București, cu denumiri ipotetice ale pseudo-reliefului

Fig. 5 – Harta infracționalității în București (sursa: Poliția Capitalei, 2010)

Fig. 6 – Răspunsul la întrebarea „În opinia dvs., care considerați că este cel mai bun cartier din București?” (sursa: *** (2011),  Cartografierea socială a Bucureștiului, [on-line], Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Catedra de Sociologie, disponibil la http://www.sociologie.master-snspa.ro/Download.html)

Fig. 7 – Răspunsul la întrebarea „În opinia dvs., care considerați că este cel mai rău cartier din București?” (sursa: *** (2011),  Cartografierea socială a Bucureștiului, [on-line], Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, Catedra de Sociologie, disponibil la http://www.sociologie.master-snspa.ro/Download.html)

Fig. 8 – Deviația standard a percepției siguranței

Harta fricii în București, atitudinile endogene și exogene, este un amplu studiu de nivel Atributiv și Afectiv. Acesta s-a desfășurat în două faze între iunie 2010 și aprilie 2011 totalizând un număr de 653 de respondenți aleși în mod aleatoriu. Aceștia au fost rugați să atribuie un indice de siguranță fiecărui cartier bucureștean. Pe baza acestor valori, folosind programul ArcGIS – ArcMap a fost generată o hartă a fricii. Tot în acest chestionar au fost sondate atitudinile endogene și exogene asupra propriului cartier precum și punctele de reper din cartierul propriu (pe baza cărora s-a făcut ridicarea valorilor) via

Advertisements

2 responses to “Harta fricii în București

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s